Létezik egy világ, ahol a természetfeletti természetes...

Kedves Útkereső! Köszöntelek az én szakrális budoáromban. Sokféle névvel illeték már e helyet és sokan megfordultak már itt. Minden változik, egy valami azonban örök. Amikor alkotok, kint hagyom a testem. Ez felébredett lelkek otthona és találkozóhelye. Ezért arra kérlek, hogy te is vegyél le magadról mindent, amire idebent nem lesz szükséged. Aztán fáradj beljebb és érezd otthon magad. Tölts magadnak egy csésze teát és helyezkedj el kényelmesen. Keresgélj, lapozgass az írások között. Lassan elnyom az álom. Engedd. Mert amikor felébredsz, mindent másképp látsz majd. Isten hozott nálam.

2012. szeptember 26., szerda

Felszakadt sorok...DusánnakAnnak születtem, amivé váltam. Néha már sejtem ki is vagyok valójában, és átélem önmagam. A maradék időben pedig, amikor kialszik a fény,- mert újra és újra kialszik-, tudom, kit szolgálok, és ez elég. Ennél ember, többet nem kívánhat.
Nem tudok megállni. A pillanatnyi mozdulatlanság számomra életfeladat. Úgy érzem, ha megállok, meghalok. Hiszem, hogy megtapasztalni a pillanat időtlenségét, csupán néhányszor adatik meg a földi lét során. És végső soron vagy észreveszem a nekem szánt ajándékot, vagy észrevétlenül szaladok el mellette, miközben kutatom a múltam, vagy fürkészem a jövőm. Ez az a néhány pillanat, amikor Isten megsimogat, és azt mondja: nem, nem vagy egyedül. Itt vagyok veled, benned lakozom, az én erőm, a te erőd...
A szülés a régi, változásra megérett entitásaim elengedése, Dusán születése pedig, az új, megálmodott lehetőségek befogadása az életembe. Elengedés, befogadás. És mindez szempillantás alatt, egyszerre megy végbe. Egyik nem létezik a másik nélkül. Köszönöm ennek a teremtő erőnek, hogy méltónak talált arra, keresztüláramoljon a testemen. Hogy, préseljen és pulzáljon, hogy lüktessen és száguldjon...majd végül megöljön. Köszönöm ennek a teremtő erőnek, hogy eddigi létformám megszűnik létezni, és én újjászületek. Köszönöm a pillanatnyi mozdulatlanságot, köszönöm a tiszta halált, melyben ott lakozik az új élet kezdete. Ez a születés folyamata. Természetes a természetellenesben. A felülmúlhatatlan csoda. Egy asszony ennél közelebb nem kerülhet Istenhez, csak ha megtér Őhozzá. Megérkezik a pillanat, ami rádöbbent, minden lehetséges. Hány számolatlan, kihasználatlan percem, órám, évem pazaroltam el, miközben eme erőt hordoztam magamban...de nem. Ez az erő nem az enyém. Nem birtokolhatom. Csupán engedhetem, hogy magáévá tegyen...hogy használja a testem...és csak akkor, ha rátalálok a pillanatra. Hogy kilökje, kiszakítsa belőlem a gyermekem. És a szétszakadás pillanatában már tisztán érzem, létem csepp az óceán kékjében. Bizonyos vagyok felőle, hogy ez az erő, Isten a végső birtokos. Nincs semmim, mégis a világ leggazdagabb asszonya vagyok. Nincs hatalmam senki és semmi felett...mindez csupán illúzió. Nem irányíthatok, talán csak engedhetem, hogy irányítsanak.
És hát...végtére is, köszöntelek itt a földi létben Dusán. Még kapcsolatban állsz a világgal, melyet felnőve csak áhítasz majd, és szüntelen kutatsz ezen a Földön. Mígnem a te utad is véget ér, és életed mozaikdarabjai lassan összekapaszkodnak, hogy egyetlen gyönyörű festménnyé folyjanak majd össze. Akkor várni foglak. Úgy legyen.

2012. február 7., kedd

Csörgits Kinga: Az Orákulum /Részlet II./


Egyedül merek gondolkodni, és bejárom a megvilágosodás útját újra és újra, vállalva, hogy a kitaposott ösvény, minden reggelre köddé válik, és kezdhetem elölről. Hagyom, hogy elmenjen mellettem az életem. Cserébe kapok egy másikat. Nehéz élet ez, rögös, nem mindenkinek való. De nekem ezt az utat kell járnom, ez a sorsom. 
Az, hogy a tudás, melyre szert tettem kinyilatkoztatott, hozott, vagy mindkettő egyszerre, nem tudhatom. Ahogy időben távolodom a lehetséges origótól, egyre kevésbé tudhatom. Így kijelenthetem, hogy a hit, és a tudás, egyetemes. 
Egoizmusom, és korlátolt gondolkodásom következménye, ha Istent saját képemre formálom, majd azt mondom, Isten teremtménye vagyok, saját képmására. 
Ugyanez a gondolkodásmód, melynek téves következtetése, ha kétségbe vonom más életformák létezését. De ha mégis elfogadom, csakis hozzám hasonlatosnak képzelem el. 
A végső igazság, és minden következtetés, mely mindent áthat, egy tőről fakad. Ezzel kijelenthetem, egyetlen Felső Intelligencia él, mely kizárja a politeizmus lehetőségét az abszolútum szintjén, de nem az ember képzelete szintjén. Megértés, megérkezés kérdése.   
Szent könyveinket emberek vetették papírra, így a torzulás elkerülhetetlen. A vallást, és azon keresztül az egyház intézményét, szintén emberek irányítják, elsősorban férfiak, így megállapítható, hogy: a tanítványi láncolat fenntartása ellenére, a torzulás folyamatos, és egyre erősödik. Ez elkerülhetetlen. 
A nők korlátozott részvétele az egyházi életben, drasztikusan lecsökkenti az eredeti tudás továbbvitelét. Ennek oka, hogy a nők nyitottabbak a spirituális gondolkodásra, intuitívabbak, érzelmi intelligenciájuk többszöröse a férfiakénál. Ennek hiányában óriási lyuk tátong kollektív tudatunkon. 
Az apajogú egyházrendszer, csakis apajogú más rendszerekkel fog kapcsolatra lépni. Mivel az egyházak, emberekre kiterjesztett hatalma, itt a Földön megkérdőjelezhetetlen, fuzionálási szándékát megválogathatja. Az egyházon kívül, egyetlen hatalmi szerv létezik, mellyel szándéka, és érdeke lehet, akár nyilvánosan szövetségre lépni, ez pedig a mindenkori politikai vezetés.  Ezen következtetéssel elérkeztünk a lényeghez. Vagyis a lényeg eltorzult másolatához. 
A tömegek ellenőrzése, irányítása, és manipulálása maradéktalanul kivitelezhető. A kör bezárult. Mindez elkerülhetetlen a kizárólag apajogú társadalomban.   
Kétféle tudás létezik. Az eredeti, és amit a tömegeknek szánnak.  A nép butítása, félelem motivált. Mindez, az alacsony rezgésszintű szerveződési formákon belül, elkerülhetetlen. 
Számomra, idegen életformák körülöttünk, velük párhuzamosan, és bolygónkon kívül is, természetes, hogy léteznek. 
Az eltorzult látásmód eredménye, hogy saját életformáink, kevésbé értékesek számunkra, mint a „lehetséges” idegen civilizáció kutatása. 
Az alacsony megértés következménye, hogy oly megszállottan kutatjuk idegen, mégis hozzánk hasonlatos civilizációk létezését. Ez nem más, mint 21. századi politeizmus. A félisten imádat modern kultusza. A kapcsolatot kutatjuk, de fogalmunk sincs az igazság mibenlétéről. 
Az általam érzékelt színek, hangok és dimenziók, csupán azt a spektrumot képviselik az egész skáláján, melyet ezen a bolygón, ebben a testben, képes vagyok befogadni. Ez bizonyos. 
Istenre, és a végső tudásra, hangoltnak kell lenni. Mindez nem materiális tudás, tanult képességek, vagy az intelligencia függvénye. 
Ezen a fejlettségi szinten, az efféle fejlődés, tömeges szinten, kivitelezhetetlen. Kivitelezését, a politikai vezetés, és a legfelsőbb helyi hatalom, az egyház teszi lehetetlenné. Ennek oka, hogy magasabb tudati szinten, nincs szükség sem politikára, sem egyházra. Jelen társadalmi berendezkedésünkben kijelenthetjük, e két hatalmi szerv a tisztességes, erkölcsös élethez, és az üdvösséghez vezető közvetítő közeg. 
Politikai és vallási szerveződéseink degradálódtak, ezáltal kezdetlegesek. 
Magasabb tudatszinten, a vallások egyesítése elengedhetetlen, sőt, törvényszerű. 
Az aktív (hímnemű) energiák túlsúlya okozza az instabil állapotot, bolygószinten. A birtokló, hatalom orientált energiaháló következménye, az introvertált, egyensúly nélküli életvezetés, és élőhelyünk módszeres elpusztítása. 
Ugyanezen energiaháló következménye, hogy a Földön élő emberek eltávolodtak az eredeti tanításoktól, a hiteles tanítványi láncolatok megszakadtak, a fejlődést pedig külső tényezőkben mérik. Tudományos következtetéseink azonban extrovertáltak, és figyelmen kívül hagyják az emberi tényezőt. 
Az apokalipszis, és az utána következő kollektív lelki, és tudati szintlépés nem törvényszerű, hogy az általam érzékelt fizikai síkon megy végbe. 
Az élet védelme, és az energia egyensúlyának visszaállítása, nem szükségszerűen a passzív, teremtő energiák csatasorba állítása. Ez csupán egy opció. Előbb utóbb az alapjaiban megbetegített egyéni, és kollektív tudat, társadalmi szerveződés, és elhanyagolt természeti kapcsolatok megkívánják az egész rendszer felszámolását, és újraértelmezését.   

A www.mezsgye.blogspot.com honlapon található tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, szövegelemek, beleértve jelen szöveget is) a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal Csörgits Kinga rendelkezik. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A honlapon található bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját felelősségére használhatja.